TAKSIKRING

Vi tilbyr taksikringstjenester for både private og næringskunder.Med våre taksikringsprodukter og erfarne montører kan du være trygg på at taket ditt blir sikret på en pålitelig og profesjonell måte.

Vi har lang erfaring med montering av ulike taksikringsløsninger og tilbyr produkter av høy kvalitet som er tilpasset norske forhold.

HVORFOR TAKSIKRING?

Taksikring er en essensiell investering for ditt hjem eller bedrift, spesielt med tanke på de utfordrende norske klimaforholdene med mye snø.

Hos Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS tilbyr vi skreddersydde taksikringsløsninger som gir ekstra beskyttelse og sikkerhet for deg, dine kjære og eiendommen din.

Her er noen grunner til hvorfor du bør vurdere taksikring:

Snøfangere:
Snø og is som raser ned fra taket kan utgjøre en alvorlig fare for personer, gjenstander og bygningsdeler under. Derfor er det viktig å vurdere montering av snøfangere for å forhindre slike farlige situasjoner. Vi tar hensyn til lokale forhold, formen på taket ditt, takvinkelen og takbeleggets type for å tilpasse snøfangere som gir optimal beskyttelse mot snø- og isras

Beslutningen om å montere snøfangere på taket avhenger av flere faktorer. Viktige kriterier inkluderer snøforholdene i ditt område, takets utforming og materialer, takvinkelen og andre lokale forhold. Våre eksperter hjelper deg med å vurdere disse aspektene og anbefaler riktig snøfangertype og monteringsposisjoner for optimal beskyttelse.

Ifølge TEK10 §10-3 og Grannelova §4 er det et krav å montere snøfangere der snø- og isras fra taket kan utgjøre en risiko for personer, gjenstander, underliggende bygningsdeler eller installasjoner. Dette er også en del av vårt fokus når vi planlegger taksikringsløsninger.

Takstiger:
Takstiger gir en trygg adkomst til taket, noe som er essensielt for vedlikehold og inspeksjon. Med takstiger blir arbeidet enklere og sikrere for håndverkere og andre som må bevege seg på taket.

Det er krav om takstige på bygninger med en gesimshøyde på 4 meter eller mer over tilstøtende terreng. Gesimshøyden er høyden fra bakken til overkanten av taket der det ikke er takoverheng. Dette kravet er regulert i Byggeforskriftene (TEK10/TEK17) § 14-6 om Sikring av arbeidsplasser ved bygging, herunder montering, demontering, endring og reparasjon. Det er viktig å følge disse reglene for å sikre at taket er trygt og at man unngår farlige arbeidssituasjoner.

Vi kan veilede deg om slike krav og hjelpe deg med å finne riktig taksikringsløsning for ditt bygg.

Gangbro

Gangbroer er en effektiv måte å sikre sikker passasje over takflater, spesielt på større bygninger og industrielle eiendommer. Dette muliggjør enkel tilgang til ulike deler av taket uten å risikere skader.

Feieplatå for enkel adkomst:

Vi forstår viktigheten av å ha en sikker og effektiv tilgang til pipa for feiing og vedlikehold. Derfor tilbyr Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS skreddersydde arbeidsplattformer og feieplatåer som gir feieren en trygg plattform for å utføre jobben i høyden.

Krav til arbeidsplattform / Feieplatform:

For at feieren skal kunne utføre jobben på en sikker måte, er det viktig å oppfylle visse krav til arbeidsplattformens størrelse og plassering. Ifølge grunnregelen bør det ikke være mer enn 120 cm fra der feieren står, til toppen av pipa. Dette sikrer at feieren har en stabil posisjon og tilstrekkelig arbeidsrom for å utføre feiingen grundig og trygt.

Riktig type plattform for din pipe:

For å kunne velge den riktige typen plattform, er det nødvendig å ta hensyn til høyden på pipa målt fra bakkanten og den omliggende takvinkelen. Våre eksperter vil veilede deg gjennom prosessen med å finne den optimale størrelsen og utformingen av arbeidsplattformen som passer for akkurat ditt behov.

Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS er din pålitelige partner når det gjelder taksikring og arbeidsplattformer for piper.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon eller for å avtale en befaring.