Blyfuging

Dette er en utførelse som brukes til tetting av overganger mellom beslag, stein, tegl og betongfuger, spesielt på gamle kirker og vernede bygninger. Det egner seg også til nyere bygninger.
Produktet er vedlikeholdsfritt og har lang holdbarhet. Teknikken gir et solid tettesjikt mellom materialene.

Blyfuge er godt egnet for tetting av beslagsoverganger, men kan også brukes i fuger mellom stein, tegl og betong.
For mere informasjon ta gjerne kontakt.

KONTAKT OSS